Over de digitalisering
© Rob Oostveen - Roboobooks
2024 Nederland 40 jaar na George Orwell’s 1984
INTRODUCTIE 40 jaar na “1984” met “Big Brother is watching you”, wordt het 2024 met Big Data is ruling you ”! Alleen vindt er dit keer een strijd plaats om wie de partij wordt die zal “rulen”, wordt het alsnog de overheid, gaan de datacompanies de slag winnen, of krijgen individuen het voor het zeggen? Binnen een paar jaar hebben we een samenleving waarin economische structuren, de politiek, onze veiligheid, onze privacy en nog veel meer gebieden verregaand worden bepaald door de digitalisering, waarbij vrijwel alles draait om individualisering en om data! En onze persoonsgegevens zijn publiek eigendom geworden. In deze wereld hebben begrippen als openheid, transparantie en privacy een andere betekenis. Er zijn instanties dan wel bedrijven die alles van ons weten. Wat gaan ze met die kennis doen? Maar ook, wat gaat de overheid doen? Hoe gaat zij enerzijds de burgers beschermen tegen de digitale ontwikkelingen en anderzijds, hoe gaat zij haar macht gebruiken? De individualisering neemt toe en mensen verliezen zich in eigen gelijk, nepnieuws en complottheorieën. Ieder individu of organisatie kan een eigen mening laten horen en die via de sociale media breed onder de aandacht brengen. Wie weet nog wat waar is, of wordt het een chaos? Wie en wat is er nog te vertrouwen? Wat betekent dit voor de vrijheid van meningsuiting? Cybercriminaliteit tast niet alleen onze persoonlijke situatie aan, maar kan ook bedrijven en infrastructuren plat leggen. Dan moeten we toch terug kunnen vallen op een overheid die zorgt voor het bereiken, faciliteren en beschermen van haar burgers. Maar is de overheid nog wel te vertrouwen? Is zij nog wél eerlijk en transparant? Staat zij nog wel voldoende in dienst van de burger? Dat vraagt om een overheid die begrijpt wat digitalisering betekent en welke invloed die heeft op de samenleving. Dus of zij of toch andere partijen de macht hebben. Beseft zij ook dat in een digitale samenleving er niets meer geheim gehouden kan worden? En past ons politieke systeem nog wel in een samenleving waarin de digitalisering de relatie overheid-burger zo drastisch doet veranderen? De overheid is tot nu vooral gericht op het stimuleren van digitale ontwikkelingen en productie. Maar voor wat de digitalisering doet met de samenleving, heeft zij vrijwel geen belangstelling. Een gevolg van ontbrekende kennis? De samenleving ervaart die gevolgen al dagelijks en er gaat daardoor veel meer mis dan met een oppervlakkige blik wordt waargenomen. Dit boek is bedoeld als wake-up call voor met name de overheid, maar ook voor alle burgers van ons land. Tegelijk beschrijft het hoe de overheid samen met de burgers weer grip kan krijgen op een samenleving die steeds meer door de digitalisering dreigt te worden ondermijnd.
Over de digitalisering
© Rob Oostveen - Roboobooks
2024 Nederland 40 jaar na George Orwell’s 1984
Introductie 40 jaar na “1984” met “Big Brother is watching you”, wordt het 2024 met Big Data is ruling you ”! Alleen vindt er dit keer een strijd plaats om wie de partij wordt die zal “rulen”, wordt het alsnog de overheid, gaan de datacompanies de slag winnen, of krijgen individuen het voor het zeggen?
Binnen een paar jaar hebben we een samenleving waarin economische structuren, de politiek, onze veiligheid, onze privacy en nog veel meer gebieden verregaand worden bepaald door de digitalisering, waarbij vrijwel alles draait om individualisering en om data! En onze persoonsgegevens zijn publiek eigendom geworden. In deze wereld hebben begrippen als openheid, transparantie en privacy een andere betekenis. Er zijn instanties dan wel bedrijven die alles van ons weten. Wat gaan ze met die kennis doen? Maar ook, wat gaat de overheid doen? Hoe gaat zij enerzijds de burgers beschermen tegen de digitale ontwikkelingen en anderzijds, hoe gaat zij haar macht gebruiken? De individualisering neemt toe en mensen verliezen zich in eigen gelijk, nepnieuws en complottheorieën. Ieder individu of organisatie kan een eigen mening laten horen en die via de sociale media breed onder de aandacht brengen. Wie weet nog wat waar is, of wordt het een chaos? Wie en wat is er nog te vertrouwen? Wat betekent dit voor de vrijheid van meningsuiting? Cybercriminaliteit tast niet alleen onze persoonlijke situatie aan, maar kan ook bedrijven en infrastructuren plat leggen. Dan moeten we toch terug kunnen vallen op een overheid die zorgt voor het bereiken, faciliteren en beschermen van haar burgers. Maar is de overheid nog wel te vertrouwen? Is zij nog wél eerlijk en transparant? Staat zij nog wel voldoende in dienst van de burger? Dat vraagt om een overheid die begrijpt wat digitalisering betekent en welke invloed die heeft op de samenleving. Dus of zij of toch andere partijen de macht hebben. Beseft zij ook dat in een digitale samenleving er niets meer geheim gehouden kan worden? En past ons politieke systeem nog wel in een samenleving waarin de digitalisering de relatie overheid-burger zo drastisch doet veranderen? De overheid is tot nu vooral gericht op het stimuleren van digitale ontwikkelingen en productie. Maar voor wat de digitalisering doet met de samenleving, heeft zij vrijwel geen belangstelling. Een gevolg van ontbrekende kennis? De samenleving ervaart die gevolgen al dagelijks en er gaat daardoor veel meer mis dan met een oppervlakkige blik wordt waargenomen. Dit boek is bedoeld als wake-up call voor met name de overheid, maar ook voor alle burgers van ons land. Tegelijk beschrijft het hoe de overheid samen met de burgers weer grip kan krijgen op een samenleving die steeds meer door de digitalisering dreigt te worden ondermijnd.