Dit is de onlinewereld!
© Rob Oostveen - Roboobooks
De auto in de toekomst
I n de komende jaren gaat de aandacht vooral uit naar auto’s die milieuvriendelijk zijn, dus niet meer op fossiele brandstof rijden. Dat zet de focus op elektrische auto’s en op iets langere termijn mogelijk ook op waterstofauto’s. De auto maakt in de toekomst minder gebruik van fossiele brandstof, maar nóg belangrijkere veranderingen zijn een gevolg van de digitalisering. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor veel terreinen van onze maatschappij. Om die veranderingen te begrijpen kan veel geleerd worden van de ontwikkelingen in de computerindustrie in de tachtiger jaren. Dat begon toen met de opkomst van de personal computer. Het concept van een computer veranderde, met name onder in-vloed van de toenmalige visie van IBM. Een personal computer (PC) was gebaseerd op standaarden en hardware en software werden gescheiden. Dat opende met name de deur voor veel aanbieders die componenten konden ontwikkelingen die op iedere PC konden worden gebruikt. Zo kreeg de consument een uitgebreid scala aan keuzemogelijkheden aangeboden voor zowel hardware als software. De computerbranche werd een bloeiende business met veel nieuwe spelers, een uitgebreid aanbod, snelle ontwikkelingen en steeds lagere prijzen. Maar voor veel bestaande computer-fabrikanten werden de veranderingen teveel en ze overleefden dan ook niet. Iets vergelijkbaars kan de komende jaren ook met de autobranche gebeuren. Maar dat is niet alles. De overheid zal zich gesteld zien voor nieuwe uitdagingen, niet alleen economisch, maar ook qua manier om belasting te kunnen blijven heffen. De elektrische auto kan makkelijk zorgen voor een ongewenste maatschappelijke ongelijkheid. Bovendien kunnen data uit de auto de overheid nieuwe mogelijkheden bieden voor het beheersen van de veiligheid, het handhaven van regels en wetten en nog veel meer!
Dit is de onlinewereld
© Rob Oostveen - Roboobooks
De auto in de toekomst
In de komende jaren gaat de aandacht vooral uit naar auto’s die milieuvriendelijk zijn, dus niet meer op fossiele brandstof rijden. Dat zet de focus op elektrische auto’s en op iets langere termijn mogelijk ook op waterstofauto’s. De auto maakt in de toekomst minder gebruik van fossiele brandstof, maar nóg belangrijkere veranderingen zijn een gevolg van de digitalisering. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor veel terreinen van onze maatschappij. Om die veranderingen te begrijpen kan veel geleerd worden van de ontwikkelingen in de computerindustrie in de tachtiger jaren. Dat begon toen met de opkomst van de personal computer. Het concept van een computer veranderde, met name onder in-vloed van de toenmalige visie van IBM. Een personal computer (PC) was gebaseerd op standaarden en hardware en software werden gescheiden. Dat opende met name de deur voor veel aanbieders die componenten konden ontwikkelingen die op iedere PC konden worden gebruikt. Zo kreeg de consument een uitgebreid scala aan keuzemogelijkheden aangeboden voor zowel hardware als software. De computerbranche werd een bloeiende business met veel nieuwe spelers, een uitgebreid aanbod, snelle ontwikkelingen en steeds lagere prijzen. Maar voor veel bestaande computer-fabrikanten werden de veranderingen teveel en ze overleefden dan ook niet. Iets vergelijkbaars kan de komende jaren ook met de autobranche gebeuren. Maar dat is niet alles. De overheid zal zich gesteld zien voor nieuwe uitdagingen, niet alleen economisch, maar ook qua manier om belasting te kunnen blijven heffen. De elektrische auto kan makkelijk zorgen voor een ongewenste maatschappelijke ongelijkheid. Bovendien kunnen data uit de auto de overheid nieuwe mogelijkheden bieden voor het beheersen van de veiligheid, het handhaven van regels en wetten en nog veel meer!