Dit is de onlinewereld!
© Rob Oostveen - Roboobooks
Meer op mijn LinkedIn-account
2024 NL op weg naar de onlinewereld Is in deze digitale tijd “privacy” nog wel een argument om ontwikkelingen tegen te houden? Kan het verzamelen van data door Bigtech nog wel gestopt worden? De smartphone zorgt voor een nieuwe verslaving en is tegelijk een groot datalek. (Cyber)criminaliteit profiteert van een lage instapdrempel, de minimale pakkans en de vele nieuwe digitale mogelijkheden. Hoe gaat cash-geld worden vervangen? Wat betekent het als de banken zich terugtrekken uit het betalingsverkeer en Bigtech hun rol overneemt? Welke zekerheden hebben de burgers dan nog? Kan AI, met al die data uit het verleden, ons duizenden banen gaan kosten en de maatschappij gaan manipuleren? Welke rol gaan cyberterreur en cyberoorlog spelen bij geschillen tussen landen? Zijn onze infrastructuren en kritische faciliteiten daar voldoende tegen beveiligd? Kan de anonimiteit, als grote boosdoener in de onlinewereld, worden vervangen door een digitale identiteit? Zo’n 2,5 miljoen burgers komen online niet mee. Met deze aandachtspunten gaat de digitalisering onze samenleving op de proef stellen. Voor deze, en nog vele andere, van privacy tot veiligheid, van vrije meningsuiting tot politiek, van gezondheidszorg tot financiële zaken, van bedrijfsprocessen tot werkgelegenheid, van cybervaluta tot cybercriminaliteit en nog veel meer, zal beleid met visie ontwikkeld moeten worden om de burgers bescherming en veiligheid te kunnen bieden. Wat betekent dat? Wat mag hierbij van de overheid verwacht worden? Is ons parlementaire systeem nog wel geschikt om de overheid die rol te laten vervullen? In “2024” wordt de stand van Nederland in kaart gebracht en worden suggesties gedaan hoe overheid en burgers de digitalisering onder controle kunnen krijgen en houden. MEER >>
· · · · · · · ·
Rob Oostveen werkte in zijn hele, ruim 40-jarige carrière in de digitale wereld, zowel als strateeg als ondernemer. Zo was hij een van de eerste ondernemers wereldwijd die met community’s als effectief marketing instrument is begonnen (al in 1997 met o.a. Smulweb). Hij heeft daardoor veel kennis van en ervaring met de onlinewereld en deelt die kennis nu door het schrijven van boeken en artikelen. Ook geeft hij presentaties waarin hij dieper ingaat op thema’s zoals hierboven weergegeven. Zijn focus ligt daarbij op de gevolgen van de invloed van de digitalisering op onze samenleving. Hij heeft duidelijke opvattingen over hoe die invloed door burgers en overheid beheersbaar kan worden gemaakt.
2024 NL op weg naar de onlinewereld Dit boek beschrijft de digitalisering van de huidige samenleving, hoe die erdoor wordt beïnvloed en wat zowel burgers als overheid kunnen doen om de onlinewereld leefbaar te houden. Verschillende thema’s worden in onderlinge samenhang bekeken en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Introductie >> Bestellen >>
Bol.com over “De digitale epidemie”: De digitalisering van onze samenleving is de volgende ingrijpende epidemie van onze tijd. Een groot gevaar, maar ook een kans om orde op zaken te stellen. De digitalisering van onze samenleving is de volgende ingrijpende epidemie van onze tijd. Een groot gevaar, maar ook een kans om orde op zaken te stellen. In dit onthullende boek laat Rob Oostveen zien welke uitwassen we kunnen voorkomen en welke kansen we kunnen benutten.
Andere boeken van Rob Oostveen over digitaliseringsthema’s:
Tegen de wet Deze thriller speelt zich af in Haagse kringen en heeft veel te maken met wat de digitalisering voor invloed kan hebben, ook op de criminaliteit. Meer >>
Mijn laatste column: Digitalisering: de blinde vlek van politieke partijen
Dit is de onlinewereld
© Rob Oostveen - Roboobooks

Interviews

met Rob

Artikelen

over actuele

thema’s

Meer op LinkedIn
Mijn boek over klan- tenbinding. Lees meer. >>
2024 NL op weg naar de onlinewereld Is in deze digitale tijd “privacy” nog wel een argument om ontwikkelingen tegen te houden? Kan het verzamelen van data door Bigtech nog wel gestopt worden? De smartphone zorgt voor een nieuwe verslaving en is tegelijk een groot datalek. (Cyber)criminaliteit profiteert van een lage instapdrempel, de minimale pakkans en de vele nieuwe digitale mogelijkheden. Hoe gaat cash-geld worden vervangen? Wat betekent het als de banken zich terugtrekken uit het betalingsverkeer en Bigtech hun rol overneemt? Welke zekerheden hebben de burgers dan nog? Kan AI, met al die data uit het verleden, ons duizenden banen gaan kosten en de maatschappij gaan manipuleren? Welke rol gaan cyberterreur en cyberoorlog spelen bij geschillen tussen landen? Zijn onze infrastructuren en kritische faciliteiten daar voldoende tegen beveiligd? Kan de anonimiteit, als grote boosdoener in de onlinewereld, worden vervangen door een digitale identiteit? Zo’n 2,5 miljoen burgers komen online niet mee. Met deze aandachtspunten gaat de digitalisering onze samenleving op de proef stellen. Voor deze, en nog vele andere, van privacy tot veiligheid, van vrije meningsuiting tot politiek, van gezondheidszorg tot financiële zaken, van bedrijfsprocessen tot werkgelegenheid, van cybervaluta tot cybercriminaliteit en nog veel meer, zal beleid met visie ontwikkeld moeten worden om de burgers bescherming en veiligheid te kunnen bieden. Wat betekent dat? Wat mag hierbij van de overheid verwacht worden? Is ons parlementaire systeem nog wel geschikt om de overheid die rol te laten vervullen? In “2024” wordt de stand van Nederland in kaart gebracht en worden suggesties gedaan hoe overheid en burgers de digitalisering onder controle kunnen krijgen en houden. MEER >>
· · · · · · · ·
2024 NL op weg naar de onlinewereld Dit boek beschrijft de digitalisering van de huidige samenleving, hoe die erdoor wordt beïnvloed en wat zowel burgers als overheid kunnen doen om de onlinewereld leefbaar te houden. Verschillende thema’s worden in onderlinge samenhang bekeken en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Introductie >> Bestellen >>
Tegen de wet Deze thriller speelt zich af in Haagse kringen en heeft veel te maken met wat de digitalisering voor invloed kan hebben, ook op de criminaliteit. Meer >>
Laatste column: Digitalisering: de blinde vlek van politieke partijen!